Vibratie lassen "Clean Joint"


Vibratie lassen met voorverwarming


Met vibratie lassen met "Clean Joint" presenteert Branson een verdere ontwikkeling van reproduceerbare productiemethoden van schone, stofvrije en hoogwaardige verbindingen met name ten behoeve van de auto industrie.
Bijvoorbeeld vanwege de toenemende bedrijfstemperaturen in het motor compartiment, een verdere reductie van filterelementen in vloeistof en lucht systemen en de algemene tendens tot het optimaal benutten van de beschikbare ruimte ontstaat in dit segment een toenemende behoefte aan een opties, stofvrije en een betrouwbare verbinding.

Vibratielassen met "Clean Joint" is gebaseerd op twee, elkaar aanvullende processen.

Clean Joints (IR+):
Door middel van een in het opnamegereedschap ge´ntegreerde voorverwarming van de lasvlakken kan de materiaal uittreding en de stof emisie in de eerste twee procesfasen nagenoeg geheel vermeden worden.
Een contactloos IR stralingselement voorzien van speciale gecontourt medium wave metaalfolie emitters laten de vibratie cyclus starten bij een gesmolten lasoppervlak.
Het resultaat: Een homogene, kerfarme, zeer zuivere lasnaad met verhoogde sterkte – in het bijzonder bij thermische en langdurige belasting.

Verbeterde Optiek bij PBT-GF30


Conventioneel Vibratie lassen  Vibratie lassen met IR+ en PPL+ 


Amplitude Controle (PPL + ):
Deze innovatieve aandrijf technologie is gebaseerd op het modulair „Power Package Linear“ concept, en bied de mogelijkheid tot een optimale amplitude controle en maakt significant kortere opstart tijden mogelijk waarbij de optiek van de verbinding sterk verbeterd wordt.
Door een verkorte aan- en uitswingen van de trilkop wordt de mechanische belasting van de las tijdens het afkoelen in de nakoel fase geminimaliseerd.
Dit heeft, speciaal voor technische thermoplasten, bijvoorbeeld kort glasvezelversterkte Polyamide (PA-GF), een significante verandering van de Morfologie en een significante toename van de sterkte tot gevolg.


Geoptimaliseerde eigenschappen van PA66-GF25


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

 Printen